KTO PODEJMUJE WYZWANIE #LONGLIFECHALLENGE W EUROPIE?

Tu dowiesz się wszystkiego o naszych partnerach!

 

FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL):

FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) to europejskie stowarzyszenie założone ponad 60 lat temu, którego celem jest podejmowanie działań na rzecz producentów oraz sprzedawców warzyw i owoców na poziomie europejskim. Stowarzyszenie – z siedzibą w Brukseli –pośredniczy między podmiotami na poziomie sektorowym i regionalnym a decydentami z instytucji europejskich, reprezentując interesy europejskich producentów i sprzedawców warzyw i owoców.

Misją stowarzyszenia FruitVegetablesEUROPE jest reprezentować, bronić oraz promować europejskich producentów warzyw i owoców.

Comité de Gestión de Cítricos (Komitet ds. zarządzania owocami cytrusowymi):

Comité de Gestión de Cítricos to stowarzyszenie zawodowe skupiające przedstawicieli hiszpańskiego prywatnego sektora owoców cytrusowych – od producentów po specjalistów z zakresu marketingu. Około 3/4 wolumenu hiszpańskich świeżych owoców cytrusowych wprowadzonych na rynek (w opakowaniach) jest zebrane, przechowywane, pakowane i eksportowane przez prywatnych eksporterów i przedsiębiorców reprezentowanych przez Komitet ds. zarządzania owocami cytrusowymi).

AOPn Fraises de France:

AOPn Fraises de France to krajowe stowarzyszenie producentów truskawek we Francji, które powstało w 2008 roku. Zrzesza ono ponad 300 producentów francuskich, co stanowi ponad 45% krajowej produkcji truskawek.
Wśród celów stowarzyszenia wskazać można między innymi kontynuację i dalszy rozwój produkcji truskawek francuskich poprzez oferowanie klientom smacznych i dobrych jakościowo odmian, ale również poprzez finansowanie badań agronomicznych i naukowych.

+Brocoli:

Stowarzyszenie +BROCCOLI, promujące spożycie brokułów, powstało w 2010 r. jako organizacja niedziałająca dla zysku. Jego zasadniczym celem jest zwiększenie spożycia brokułów wśród konsumentów. Zrzesza ono rolników, handlowców, badaczy, specjalistów z zakresu żywienia, restauratorów oraz wszelkie powiązane podmioty i osoby zainteresowane rozpowszechnianiem wiedzy na temat produktów pochodzących z danej uprawy oraz ich niezwykle dobroczynnych właściwości – nawet w dowolnie przetworzonej postaci – oraz wybornego smaku.

KZGPOiW:

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw powstał jako pierwsze stowarzyszenie handlowe w skali kraju organizowane przez grupy producentów. Związek jest z jednej strony organizacją lobbingową, ale jego główne zadanie skupia się wokół zapewniania zrzeszonym w nim podmiotom wsparcia w ich codziennej działalności. Związek to również forum umożliwiające nawiązanie kontaktów, a także współpracy ekonomicznej między grupami i organizacjami.

Interprofesional del Espárrago Verde de España:

Stowarzyszenie Producentów Zielonych Szparagów w Hiszpanii zrzesza tysiące rolników oraz producentów zielonych szparagów. Hiszpania to wiodący producent szparagów zielonych w Europie. Ponad połowa uprawy szparagów znajduje się w prowincji Grenady. Jest to inicjatywa wdrożona przez najbardziej reprezentatywne organizacje, spółdzielnie i firmy działające w tym sektorze na poziomie krajowym i regionalnym, które zobowiązały się do realizacji wspólnego celu: ochrony i poprawy konkurencyjności rynku zielonych szparagów.